Tag Archive : vai trò marketing

Marketing là gì? vai trò và chức năng của marketing trong doanh nghiệp

Marketing được coi là cầu nối trung gian để gắn kết giữa thị trường khách hàng và doanh nghiệp. Marketing tốt thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đem lại lợi nhuận cao. Marketing tốt sẽ tạo ra lượng khách hàng lớn cho doanh nghiệp kinh doanh. Đó chính là những vai trò chức năng của marketing đối với doanh nghiệp. Đây cũng là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cho bạn đọc trong bài viết dưới đây. Marketing là gì? Vai trò của marketing trong doanh nghiệp. Read More