Tag Archive : 4P

Cách xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm mới đúng chuẩn

Đối với các doanh nghiệp, marketing luôn là yếu tố quan trọng, không thể thiếu, góp phần quyết định sự phát triển của doanh nghiệp đó. Không có một chuẩn mực cụ thể nào về việc làm marketing như thế nào là đúng. Tuy nhiên, mỗi khi cho ra mắt sản phẩm, mỗi doanh nghiệp đều cần phải tuân theo quy trình xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm mới tiêu chuẩn. Và hôm nay bài viết sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về marketing và cách xây dựng một quy trình marketing sản phẩm.  Read More