KPI là gì trong marketing

Mỗi nhà đầu tư, khi đánh giá hoạt động của phòng marketing đều quan tâm đến chỉ số  KPI. Vậy thì kpi là gì trong marketing? Thuật ngữ này tuy lạ nhưng lại mang tầm quan trọng khá lớn trong hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt hơn, chỉ số kpi trong marketing là đánh giả không thể thiếu của mỗi công ty. Mời bạn cùng tìm hiểu về chỉ số này qua chia sẻ bên dưới nhé!

KPI – Key Performance Indicator : chỉ số đánh giá thực hiện công việc.

Mỗi chức vụ, phòng ban thông thường sẽ có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng. Nhà quản lý dựa vào đó sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của phòng ban, chúc vụ đó. Các chỉ số đó chính là KPI. công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân, đơn vị  dựa trên việc hoàn thành KPI.
Suy nghĩ theo hướng khoa học thì KPI chính là bản khám nghiệm sức khỏe của mỗi chúng ta. Qua bản khám đó, ta biết mình cần bỏ thói quen gì và ăn uống thêm gì?  Đó là một chỉ số định tính và định lượng về cần và đủ của một chức vụ và phòng ban trong công ty.
Khi bạn đi khám bệnh, nếu bạn cần phải qua nhiều khoa thì có nghĩa bạn cần theo dõi kỹ hơn. Hệ thống chỉ số kpi cũng vậy, nếu nó nhiều mức đánh giá hơn chứng tỏ doanh nghiệp bạn phải kiểm tra nhiều hơn.
Thông qua các KPI, doanh nghiệp giám sát sức khỏe của mình, của doanh nghiệp, phòng ban và nhân viên, vv… Từ đó,  biết được doanh nghiệp đang thắng hay thua, nhân viên đang hoạt động ra sao, vv… Hướng cải thiện như thế nào để giải quyết hiệu quả? Liệu những đường hướng đang đi có phù hợp?
hình minh họa KPI

Các chỉ số KPI có thể thuộc nhiều loại khác nhau.

Kpi là gì trong marketing? Nếu áp dụng máy móc hệ thống KPI sẽ tạo ra những bất cập trong hệ thống đánh giá công ty và ảnh hưởng marketing. Thông thường, KPI có thể thuộc ba loại như sau:

01- Hệ thống KPI tập trung vào đầu ra – output:

Hệ thống KPI output cho phép thực hiện công tác đánh giá nhanh và hiệu quả các công việc. Đây là trợ thủ quá quen thuộc với các chuyên viên nhân sự. Tuy nhiên, nó vẫn còn khá nhiều hạn chế như:
  • Không cân nhắc tốt tình hình thay đổi trên thị trường kinh doanh, đánh giá không đúng vai trò marketing
  • Không khuyến khích phát triển các tiềm năng vốn có.
  • Nhân viên không được tạo điều kiện tập trung vào các giải pháp ngắn hạn tình thế.

02- Hệ thống KPI hành vi – behavior:

KPI hành vi rất thích hợp với các vị trí mà đầu ra rất khó lượng hóa, giúp nhân sự khá nhiều. Nhưng, thực tế thì các KPI về hành vi tương đối mới đối với các chuyên viên nhân sự Việt Nam. Thế nên, kpi này sẽ không được phát triển mạnh nếu như đưa vào đánh giá không đúng chỉ số. Hoặc như chỉ số đánh giá đúng nhưng nhận định lại sai.

03- Hệ thống KPI năng lực – competencies:

Hệ thống KPI năng lực tập trung chú trọng vào khả năng của người nhân viên.  Nó đi vào nguyên nhân thay vì kết quả như trong hệ thống KPI output.
Từ những phân loại trên, ta thấy thật khó để triển khai hệ thống đánh giá kpi như thế nào cho đúng? Hệ thống KPI như thế nào là tốt nhất cho doanh nghiệp mình? Khi đảm bảo các KPI về năng lực và hành vi được áp dụng phù hợp thì có nên tập trung vào đầu ra không ?
Tính hiệu quả của công tác nhân sự sẽ được quyết định bằng việc điều chỉnh tỷ lệ các nhóm KPI cho từng vị trí công việc. Từ đó nhận định môi trường kinh doanh đã thực sự tốt chưa?

 Một số chỉ dẫn sau đây sẽ giúp phòng nhân sự xác định tỷ lệ hợp lý cho ba loại nhóm KPI nói trên

01- Vị trí công việc:  đóng vai trò quyết định tỷ lệ ba nhóm KPI.

Tại vị trí chuyên viên nghiên cứu R & D, ap tỷ lệ KPI output sẽ tạo ra những áp lực vô hình cho chuyên viên nghiên cứu. Ta thấy, do nghiên cứu phát triển mang tính chất rủi ro và bất định cao nên hệ thống KPI tập trung đầu ra sẽ không hiệu quả .
Không đảm bảo 100 % thành công về đảm bảo chi phí và các hoạt động hỗ trợ R & D. Tuy nhiên, hệ số KPI output sẽ phải chiếm tỷ trọng lớn tại vị trí giám sát bán hàng FMCG. Còn hệ thống KPI năng lực sẽ phù hợp với các vị trí nhân viên trẻ, thích hợp môi trường.

02- Chiến lược kinh doanh:  tác động sâu sắc tới hệ thống chỉ tiêu đánh giá.

Trọng số hệ thống KPI về năng lực và hành vi của công ty có chiến lược kinh doanh dài hạn và bền vững sẽ nhiều hơn công ty tập trung vào ngắn hạn. Từ chiến lược, hình thành đánh giá KPI sẽ triệt để và sâu sắc hơn.

03- Áp lực môi trường kinh doanh:  ảnh hưởng ngắn hạn tới hệ thống KPI đánh giá

Một ví dụ cụ thể là các ngân hàng, nơi tất cả các nhân viên đều phải đảm bảo chỉ số huy động vốn.

04- Năng lực của phòng nhân sự: yếu tố quyết định lựa chọn hệ thống KPI

Nếu hệ thống KPI tập trung về ouput không đòi hỏi năng lực chuyên môn của phòng nhân sự, thì hệ thống KPI về năng lực và hành vi sẽ đòi hỏi năng lực cao hơn.
Theo đó, phòng nhân sự cần xác định rõ ràng mối liên kết giữa kết quả và hành vi/ năng lực từ chính đánh giá nhân viên. Tập trung không chỉ tầm lực người mà còn tùy vào hoàn cảnh thực tế là điều mà nhân sự phải hướng đến.
Trên cương vị là lãnh đạo nhân sự, tầm nhìn của người thừa hành quản lý là rất cần thiết. Một phòng hoạt động có hiệu quả không tùy vào khả năng tuyển dung và đáp ứng nhu cầu của phòng nhân sự.
Kpi là gì trong marketing? Kpi không chỉ đánh giả thực tế hoàn cảnh doanh nghiệp, mà còn quan trọng trong vai trò marketing. Hệ thống kpi có thể hình thành hệ số đánh giá chất lượng marketing của cả doanh nghiệp. Căn cứ vào đó, doanh nghiệp đề ra hướng marketing cụ thể, để đưa doanh nghiệp đi lên.
 Điều đó không chỉ lấy được thị hiếu của khách hàng, mà còn đánh giá thế mạnh của doanh nghiệp trên thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *